Ticket fortsetter å tape penger

Reisebyråkjeden Ticket offentliggjorde i morges sitt 3. kvartalsresultat. Det viser et tap på 13,2 millioner svenske kroner før skatt. Dette er noe mer enn samme kvartal i fjor.

Samtidig øker bruttoomsetningen med én prosent og ender på 1018 millioner kroner, mens nettoomsetningen øker enda litt mer fra 104,6 millioner til 109,1 millioner.

Nå er det driften i Sverige som tynger omsetningstallene for Ticket. Her falt omsetningen med 7,8 millioner kroner i sist kvartal og endte på 79,1 millioner kroner.

For Norges del økte omsetningen med 0,7 millioner kroner og endte på 18,4 millioner. Så langt i år har Ticket hatt en nettoomsetning på 66,8 millioner kroner i Norge. I tillegg har selskapet omsetning i Finland.

Det er engangskostnader på 10,6 millioner kroner som sørger for at totalresultatet  blir dårligere enn samme periode i fjor. Om man holder disse utgiftene utenfor, så ender driftsresultatet på minus 3,2 millioner kroner mot minus 11,5 i fjor.

For årets ni første måneder er omsetningen ned med seks prosent mot samme periode i fjor. Resultatet før skatt i denne perioden er minus 23,2 millioner, viser tall fra selskapet.

Om ikke lenge vil styret i Ticket forelså en nyemisjon på 70 millioner kroner, som først og fremst skal rettes mot eksisterende eiere. Norske Per G. Braathen er største eier i Ticket.

Reklamer

Ticket faller 220 millioner første halvår

Ticket Travel Group, som nylig fikk Per G. Braathen som ny storeier, merker lavkonjukturen.

Bruttoomsetningen i Ticket falt med 220 millioner svenske kroner i 1. halvår i år, sammenlignet med samme halvår i fjor. Den endte på nesten 2,2 milliarder svenske kroner, en tilbakegang på 9,1 prosent.

Nettomsetningen ble 250,4 millioner, en tilbakegang på 1,7 millioner fra i fjor.

Selv om tallet ikke virker så verst, så er det faktisk verre stilt. Årsaken er at man i 1. halvår i år har tatt med omsetningen av Tickets virksomhet i Finland, noe man ikke gjorde i fjor.

Om man holder Finlands andel utenfor og bare regner nettomsetningen i Sverige og Norge, så falt nettomsetningen med 30,7 millioner svenske kroner i 1. halvår, sammenlignet med i fjor. Det er en tilbakegang på 12,2 prosent.

Mesteparten av inntektsfallet kom i Sverige. Den norske delen av Ticket hadde en nettomseting på 48,4 millioner svenske kroner i årets seks første måneder, mot 53,9 i fjor.

Driftsresultatet kan ikke være lystig lesing for Braathen. Det endte på minus 10 millioner svenske kroner, mot minus en halv million i fjor i første halvår. Bare i 2. kvartal var driftsresultatet nesten 15 millioner i minus.

Det er særlig engangskostnader på 12,2 millioner kroner i 1. halvår som trekker ned resultatet. Utgiftene har gått til å gjennomføre innsparingstiltak, skifte ut ledelsen og for å dekke utgifter i forbindelse med at en planlagt emisjon på 105 millioner svenske kroner, ble skrinlagt.

Braathen har garantert for hele eller deler av emisjonsbeløpet, om det skulle bli nødvendig.

Tickets nye toppsjef, Dag Tveterås, sier selskapet har kapret markedsandeler siden finanskrisen traff verden i fjor høst.

– Tross den tøffe konjuktursituasjonen føler jeg meg trygg på at Ticket er på rett vei. Vi har igjen fokus på kjernevirksomheten og kunden, samt fortsatt kontroll med kostnadene, skriver Tvererås i en melding til aksjemarkedet.